FANDOM


Trafalgar D. Water Law hay còn được gọi là Trafalgar Law. Anh là một trong 11 siêu tân tinh hay "thế hệ tồi tệ nhất". Anh cũng từng là một Shichibukai - Thất Vũ Hải trong thời gian Timeskip nhưng bị trục xuất vì liên minh với băng hải tặc Mũ Rơm. Trong thời gian ngắn, số tiền thưởng của anh tăng từ 200 000 000 đến 440 000 000 trước khi bị đóng băng tăng đến 500 000 000 sau khi không còn bị đóng băng.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên