FANDOMLà 1 trong những băng tân hải tặc do thuyền trưởng Monkey D.Luffy (nhân vật chính trong One Piece) sáng lập dự định băng sẽ có khoảng 10 thuyền viên (hiện nay có 9 thành viên chưa kể Thousand Sunny) Sửa đổi