FANDOM


  1. Đầy tính phiêu lưu
  2. Nhân vật rất độc đáo
  3. Cốt truyện liên kết, ít chi tiết thừa
  4. Không có yếu tố tình cảm giữa hai người
  5. Nhiều bí ẩn
  6. Chiêu thức nhân vật độc đáo, ít sự trùng lặp
  7. Đấu tranh vì một thế giới tốt đẹp
  8. Sự hài hước

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên