FANDOM


Năng Lực sửa

Kami Kami no Mi là một trái ác quỷ hệ Logia cho phép người sử dụng thành một vị thần điều khiển một nguyên tố nào đó của một người sở hữu trái ác quỷ hệ Logia khác ở gần đó nhất.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên