FANDOM


Gomu Gomu no Mi
Gomu Gomu Fruit
Thông tin
Tên tiếng nhật: ゴムゴムの実
Tên tiếng việt: Trái Gomu Gomu
Nghĩa là: Cao su
Lần đầu xuất hiện: Chapter 1; Episode 1
Hệ: Paramecia
Được ăn bởi: Monkey D. Luffy


TRAI AC QUY CAO SU CAO SU LA MOT LOAI TRAI AC QUY HE SIEU NHAN CHO PHEP CO THE NGUOI SU DUNG CO THE KEO DAI RA NHU CAO SU, LAM CHO NGUOI DUNG BIEN THANH MOT NGUOI CAO SU. GOMU NGHIA LA CAO SU TRONG TIENG NHAT. BAN DAU NO LA MOT KHO BAU MA SHANKS VA BANG HAI TAC TOC DO LAY TU MOT KE THU KHONG XAC DINH, NHUNG VO TINH DA DUOC AN BOI MONKEY D. LUFFY.

XUAT HIEN

TRAI AC QUY CAO SU CAO SU CO MAU TIM, DANG HINH CAU, VOI NHUNG VONG XOAY. NO GIONG NHU MOT QUA DUA DO.


DIEM MANH VA DIEM YEU

LUFFY TAP LUYEN DE KIEM SOAT SUC MANH CUA TRAI AC QUY CAO SU CAO SU