FANDOM


Edward Newgate , được biết nhiều với cái tên “Râu Trắng” và là “người đàn ông tiếp cận kho báu ONE PIECE gần nhất” hay “người mạnh nhất trên thế giới” sau cái chết của Gol D. Roger. Là một trong tứ hoàng cai trị Tân Thế Giới cho đến khi ông chết trong cuộc chiến tại trụ sở hải quân để cố gắng giải thoát cho Portgas D. Ace v

vào tập 485
Edward Newgate Anime Infobox.png

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên