FANDOM


Edward Newgate , được biết nhiều với cái tên “Râu Trắng” và là “người đàn ông tiếp cận kho báu ONE PIECE gần nhất” hay “người mạnh nhất trên thế giới” sau cái chết của Gol D. Roger. Là một trong tứ hoàng cai trị Tân Thế Giới cho đến khi ông chết trong cuộc chiến tại trụ sở hải quân để cố gắng giải thoát cho Portgas D. Ace v

vào tập 485
Edward Newgate Anime Infobox