FANDOM


Đây là danh sách tất cả các tập hiện tại của bộ manga One Piece tại Nhật Bản, cũng như các tiêu đề của các chương ở trong đó. Chương được sắp xếp theo tập, các tiêu đề phù hợp với tập đó và các chương được liệt kê bên dưới. Chương và tiêu đề tập bao gồm văn bản Tiềng Nhật, phiên âm và bản dịch Tiếng Anh của từng tiêu đề cùng với các tiêu đề bởi VIZ Media được viết trong bản Tiếng Anh của mình.

Bối cảnh Sửa đổi

One Piece được xuất bản đều đặn bởi tạp chí truyện tranh, Weekly Shonen Jump. Như tên gọi của tạp chí cho thấy, một chương mới của One Piece được phát hành hàng tuần. Tất cả các nội dung và các thông tin được thực hiện bởi Eiichiro Oda, tuy nhiên chỉ có khoảng 45-48 chương được xuất bản mỗi năm. Cứ sau khoảng 3-4 tháng thì One Piece sẽ được làm thành 1 tập hoặc theo người Nhật thì gọi là  tankōbon, có khoảng từ 9-11 chương (không bao gồm tập 1 có 8 chương, tập 63 và 69 từng có 12 chương, mỗi tập xấp xỉ khoảng 208 trang. Trong một tập bao gồm lời nhắn của Oda ở đầu mỗi tập, các bản vẽ phác thảo, một số câu hỏi và trả lời của tác giả, các hình vẽ do các fan vẽ, và các nội dung khác. Và thỉnh thoảng sẽ có 1 vài trang màu thay bởi các trang đen trắng. Có một vài lỗi sẽ được sửa khi xuất bản thành tập (điển hình là lỗi chiếc móc câu của Crocodile).

Chương và tập được chia thành Sagas và Arcs. Sửa đổi

Một cái nhìn tổng quát về chương và tập bởi sagas và arcs

Các sự kiện chính. Sửa đổi

Thông tin thêm: Story Arcs

East Blue Saga Alabasta Saga Sky Island Saga Water 7 Saga Thriller Bark Saga Summit War Saga Fishman Island Saga Pirate Alliance Saga
Romance Dawn Arc
(Chapters 1 to 7, Volume 1)
Reverse Mountain Arc
(Chapters 101 to 105, Volume 12)
Jaya Arc
(Chapters 218 to 236, Volumes 24 and 25)
Long Ring Long Land Arc
(Chapters 303 to 321, Volumes 32 to 34)
Thriller Bark Arc
(Chapters 442 to 489, Volumes 46 to 50)
Sabaody Archipelago Arc
(Chapters 490 to 513, Volumes 50 to 53)
Return to Sabaody Arc
(Chapters 598 to 602, Volume 61)
Punk Hazard Arc
(Chapters 654 to 699, Volumes 66 to 70)
Orange Town Arc
(Chapters 8 to 21, Volumes 1 to 3)
Whiskey Peak Arc
(Chapters 106 to 114, Volumes 12 and 13)
Skypiea Arc
(Chapters 237 to 302, Volumes 26 to 32)
Water 7 Arc
(Chapters 322 to 374, Volumes 34 to 39)
Amazon Lily Arc
(Chapters 514 to 523, Volumes 53 and 54)
Fishman Island Arc
(Chapters 603 to 653, Volumes 61 to 66)
Dressrosa Arc
(Chapters 700 to current, Volumes 71 to current)
Syrup Village Arc
(Chapters 22 to 41, Volumes 3 to 5)
Little Garden Arc
(Chapters 115 to 129, Volumes 13 to 15)
Enies Lobby Arc
(Chapters 375 to 430, Volumes 39 to 44)
Impel Down Arc
(Chapters 524 to 548, Volumes 54 to 56)
Baratie Arc
(Chapters 42 to 68, Volumes 5 to 8)
Drum Island Arc
(Chapters 130 to 154, Volumes 15 to 17)
Post-Enies Lobby Arc
(Chapters 431 to 441, Volumes 45 and 46)
Marineford Arc
(Chapters 549 to 580, Volumes 56 to 59)
Arlong Park Arc
(Chapters 69 to 95, Volumes 8 to 11)
Alabasta Arc
(Chapters 155 to 217, Volumes 17 to 24)
Post-War Arc
(Chapters 581 to 597, Volumes 59 to 61)
Loguetown Arc
(Chapters 96 to 100, Volumes 11 and 12)

Mini-SeriesSửa đổi